Tag: meerjarenbegroting

Monumentale gebouwen

Referentiecontrole

Vaak hebben monumentale gebouwen strikte regels waar de eigenaar of de huurder zich aan zal moeten houden. Zo zijn er vaak verschillende restricties en moet het gebouw aan verschillende eisen voldoen. Voor eventuele aanpassingen aan het gebouw moet dit vaak aangevraagd worden bij het gemeentehuis. Daarnaast moeten vaak ook de benodigdheden hiervoor goedgekeurd worden en is het de bedoeling dat het gebouw zo veel mogelijk in zijn originele staat blijft. […]

Continue Reading →