Referentie Controle
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement ervaringen

‘Het is al weer even geleden dat ik gebruik heb gemaakt van outplacement maar mijn ervaringen waren zeker positief’. Dat zegt Imke van Vliet (57) die drie jaar geleden werkloos raakte en het outplacementtraject kreeg aangeboden door haar toenmalige werkgever. ‘Mijn ontslag kwam nogal onverwacht en op een moment dat mijn leven toch al behoorlijk woelig was’, zegt Van Vliet. ‘Ik lag in scheiding en kon mijn focus niet voor de volle 100 procent op mijn werk leggen. Als luchtverkeersleider mag je nooit verslappen dus ik begreep wel dat mijn werkgever mij niet meer volledig kon inzetten. Na het nodige overleg kwam mijn werkgever met een aanbod om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en outplacement voor mij te verzorgen’.

Van Vliet volgde het outplacementtraject bij Werkcontact, een outplacementbureau dat voornamelijk actief is in de Randstad en Brabant. ‘Outplacement kwam voor mij als geroepen want met behulp van mijn coach kon ik ontdekken wat voor mij een ideaal evenwicht was tussen werk, de zorg voor mijn zoon en de invulling van mijn nieuwe leven. Ik leerde mijn sturingsmechanismes kennen en mijn drijfveren werden goed in kaart gebracht. Daarnaast was er ook aandacht voor mijn privésituatie, maar alleen wanneer ik dat zelf wilde en het werd ook nooit zweverig. Juist de stapsgewijze aanpak en concreetheid heeft mij er goed gedaan. Het traject heeft niet voor niets geleid tot een leuke nieuwe baan waarbinnen ik enerzijds mijn ambities waar kan maken, maar anderzijds geen grote privéconcessies voor heb moeten doen ’, aldus Van Vliet.

Outplacement in Nederland

Jaarlijks maken duizenden mensen gebruik van een outplacementtraject en de verwachting is dat outplacement de komende jaren verder aan populariteit zal toenemen. Ook de coronacrisis zorgt voor een toename van het aantal outplacementtrajecten. Er wordt de komende maanden meer gereorganiseerd waardoor meer mensen ontslagen zullen worden. Volgens OVAL, de brancheorganisatie van outplacementbureaus, zal er in 2021 meer gebruik worden gemaakt van outplacement dan de afgelopen jaren.

https://www.outplacementverzekering.nl