Referentie Controle
Image default
Zakelijke dienstverlening

Arbeidsdeskundig onderzoek: inzicht in uw bedrijf

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan inzicht bieden in uw bedrijf als het gaat om uw personeel. U wilt als ondernemer ten allen tijden het beste voor uw bedrijf, maar kunt altijd te maken krijgen met externe factoren zoals ziekte of verzuim van uw werknemers. Dit kan invloed hebben op uw bedrijfssituatie: een arbeidsdeskundig onderzoek via Adxpert helpt met advies op maat om u en uw bedrijf dan weer op weg te helpen.

Een arbeidsdeskundig onderzoek in uw bedrijf

Een arbeidsdeskundig onderzoek binnen uw bedrijf kan u veel voordelen opleveren, maar biedt voornamelijk een inzicht en advies over de situatie die kan ontstaan wanneer een werknemer onverhoopt ziek wordt of verzuimt. Het moet vanuit zowel u als uw werknemer de instelling zijn om deze laatste op een zo snel en effectief mogelijke wijze weer aan het werk te krijgen. Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt u om te bepalen of de betreffende werknemer nog werkzaamheden binnen uw bedrijf kan verrichten, en op welke manier, of dat er moet worden gezocht naar alternatieven. Beide partijen weten na afloop van het onderzoek exact waar ze aan toe zijn, en zo houdt u de kosten zo laag mogelijk.

Als eerste stap zullen er binnen uw bedrijf interviews plaatsvinden met de betrokken partijen. De resultaten hiervan zullen van invloed zijn op het advies dat de arbeidsdeskundige u aan het einde van het onderzoek aanreikt. Er wordt allereerst gekeken of de werknemer binnen uw bedrijf nog aan het werk kan, wellicht zullen er enkele aanpassingen plaats moeten vinden om dit te kunnen realiseren. Mocht van voorgenoemde geen sprake zijn, dan wordt er gekeken naar alternatieve oplossing, zodat de werknemer wel aan het werk kan blijven maar wellicht buiten uw organisatie.

Wilt u meer informatie over ADXpert?

U bent als werkgever verplicht om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren bij langtijdige ziekte van een werknemer. Het UWV zal dit controleren wanneer de betreffende werknemer een uitkering aanvraagt. Let er op dat u ook strafbaar bent wanneer u het onderzoek te laat aanvraagt: het is dus belangrijk om op tijd het probleem in kaart te brengen en hier actie op te ondernemen.

Meer informatie vindt u op onze website.