Referentie Controle
Image default
Zakelijk

Zijn de huurrechten voor ondernemers aangepast door corona?

Dit is een best belangrijke vraag die je jezelf wellicht afvraagt als je problemen ervaart met je onderneming vanwege de coronamaatregelen. Het korte antwoord is nee. Op het moment dat op last van de overheid een gehuurd object gesloten wordt of dat door bepaalde regelingen van de overheid de omzet daalt dan komen deze omstandigheden niet voor de rekening van de verhuurder. Het huurrecht kent om deze reden geen mogelijkheid tot een verlaging van de huurprijs. Alleen door een gebrek aan het gehuurde kun je aanspraak maken op een huurkorting, volgens het Nederlandse huurrecht. Het coronavirus en de gevolgen hiervan voldoen niet aan de voorwaarden om als een gebrek te worden gezien.

Wat is het Nederlandse huurrecht?

Het huurrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle aspecten van verhuur en huur. Het rechtsgebied van huurrecht houdt zich met name bezig met alle regels over de verhoudingen tussen de verhuurder en de huurder. Deze verhoudingen worden eigenlijk altijd vastgelegd in een huurcontract of een huurovereenkomst. Er is sprake van huurrecht zodra er sprake is van een contract of overeenkomst. Dit betekent dat de verhuurder de huurder het gebruik van een zaak toestaat waarbij de huurder een tegenprestatie aan de verhuurder aanbiedt. In de meeste gevallen betreft dit een (maandelijkse) betaling. Over het algemeen gaat het om onroerende zaken zoals een bedrijfsruimte of woonruimte, maar ook roerende zaken vallen onder het huurrecht zoals een auto, wasmachine of fiets.

Waar moet je opletten als huurder n.a.v. corona?

Als jouw onderneming moet sluiten vanwege de overheidsmaatregelen tegen corona dan mag je niet minder huur gaan betalen. De enige uitzondering hierop is als de gevolgen van een volledige doorbetaling onredelijk en onvoorzien zijn. Je mag in de meeste gevallen geen andere activiteiten in het bedrijfspand wat je huurt uitvoeren. In de meeste gevallen bij een huurovereenkomst voor zakelijk gebruik wordt in de huurovereenkomst opgenomen voor welk doel de ruimte gebruikt mag worden.

Contact opnemen met de verhuurder

Het is verstandig om contact op te nemen met de verhuurder. Het maakt hierbij niet uit of je de huurprijs niet meer kan betalen, omdat je andere activiteiten uit wil voeren of om welke reden dan ook. Sommige verhuurders willen met je meedenken en andere niet, maar het is altijd de moeite waard om het te proberen en in overleg te treden met de verhuurder.

Waar moet je opletten als verhuurder n.a.v. corona?

Het is mogelijk dat jouw huurder moeite krijgt om op tijd de huur te betalen. De huurder is verplicht om de betalingen te blijven voldoen zoals dat is overeengekomen in de huurovereenkomst. Let erop dat een huurder die failliet is geen geld in het laatje brengt dus in sommige gevallen is het misschien verstandig om tijdelijk een huurverlaging voor te stellen. Soms is het ook mogelijk voor een huurder om de huurovereenkomst te wijzigen door zich te beroepen op onvoorziene omstandigheden. Door op tijd in gesprek te gaan met de huurder voorkom je veel problemen. Voor meer informatie over de rechten en plichten van een huurder en verhuurder, kun je bij Justius veel en duidelijke informatie inwinnen.