Referentie Controle

Blog voor ondernemers

Meride Uitvaartverzorging in Alkmaar

Meride wil er in een moeilijke periode voor mensen zijn om hen te helpen en steunen bij het verlies van een dierbare en de zorg omtrent de uitvaart uit handen te nemen. Ook de uitvaartzorg in Alkmaar. Onze visie op onze dienstverlening staat verwoord in onze kwaliteitsverklaring. Een aantal uitgelichte punten zijn:

 • De uitvaartverzorger draagt van begin tot eind zorg voor een keurige en waardevolle uitvaart.
 • Wij letten er op dat de juiste gegevens van de opdrachtgever zijn ontvangen.
 • Bij het overbrengen van de overledene wordt niet meer dan één overledene per rit vervoerd.
 • Meride Uitvaartverzorging werkt enkel met deskundig personeel, evenals iedere partij die namens Meride diensten verleent.
 • De uitvaartverzorger heeft een sterke lokale/regionale binding.

Openheid en transparantie

 • De uitvaartverzorger informeert bij het eerste contact over de vervolgstappen en op welke wijze de onderneming bereikbaar is.
 • Het regelgesprek vormt het uitgangspunt bij de realisatie van de uitvaart. Gedurende de periode tot de uitvaart kan de invulling verder worden geconcretiseerd.
 • De uitvaartverzorger adviseert inzake uitvaartwensen, maar natuurlijk bent u degene die beslist.
 • De uitvaartverzorger heeft voor iedere begrafenis ruim tijd beschikbaar om de nabestaanden van dienst te zijn.
 • Bij Meride Uitvaartverzorging staat dienstverlening centraal.
 • De uitvaartverzorger kan doorverwijzen voor de eventueel nodige nazorg. Nazorg kan te maken hebben met de afronding van zaken die met de uitvaart te maken hebben of met de verwerking van het overlijden, dan wel met de praktische gevolgen ervan.
 • Mocht u als opdrachtgever onverhoopt een klacht hebben over de door Meride geleverde diensten of producten, dan treedt onze klachtenprocedure in werking. Als we samen niet in staat blijken om de klacht naar tevredenheid af te handelen, komt de klacht bij een derde partij te liggen. Deze handelt de klacht volgens de geldende procedure af.
 • Er vindt een continue toetsing en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening plaats door Meride Uitvaartverzorging.

Tevredenheid

Meride ondersteunt u in alle facetten die bij goede uitvaartzorg komen kijken. U wordt bijgestaan door één en dezelfde uitvaartverzorger die de uitvaart van A tot Z voor u regelt. Of het nu gaat om een eenvoudige uitvaart, een eco-uitvaart of een exclusieve uitvaart, bij Meride is het in goede en vakbekwame handen. Wij adviseren en u beslist.

http://www.meride.nl/

Categories: Dienstverlening

Tags: , , , ,